Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Идващите дъждове ще донесат радост на местните земеделци

След продължителното есенно засушаване в отделни райони от страната паднаха валежи между 15-25 л на квадратен метър в районите на Свищов, Велико Търново, Калиакра, Шабла, Ахтопол, Хасково. През следващите дни се прогнозират повсеместни валежи със стопанско значение и подобрение на условията за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица, се посочва в седмичната агрометеорологична прогноза от 18 до 24 ноември.

През първата половина от периода развитието на есенните посеви ще протича при средноденонощни температури над климатичните норми. При пшеницата масово ще протича поникване и начало на листообразуване (Търговище, Силистра, Бъзовец, Николаево, Пазарджик, Пловдив, Любимец).

На отделни места в Дунавската равнина ще се наблюдава фаза трети лист. През втората половина от периода се прогнозира понижение на средноденонощните температури, но стойностите им ще останат над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

Неустойчивото и влажно време ще ограничава възможностите за извършване на сезонните почвообработки и фитосанитарните дейности при трайните насаждения.

Източник НИМХ

Facebook коментари