Понеделник, 15 Август 2022 г.

ГРАЖДАНИ ТЪРСЯТ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ

Деветдесетидевет души са потърсили съдействието на областния управител д-р Владимир Янков, в опит да разрешат проблемите си. Това показват данните за 6-те месеца от функционирането на приемна на областния управител. (първата приемна на областния управител, след встъпването му в длъжност бе на 17 септември 2009 г.)
Въпросите, поставяни на вниманието на областния управител са в широк диапазон – от проблеми, възникнали поради неглижиране на задължения, през трудово-правни спорове и конфликти, до отлагани с години решения на различни кметски администрации.
Не са изключение и молбите за съдействие по съвсем лични проблеми, отчита Областният управител. "В такива случаи деликатно се разяснява, докъде се простират компетенциите на областна администрация", обясни той.
Според д-р Владимир Янков, от персоналния проблем на хората, може да се очертае по-мащабния - за самото населено място, да се дефинира конкретен проблем или пропуск в работата на администрацията, и да се работи за отстраняването му. Затова и Областният управител споделя, че се отнася сериозно към приемните си дни. Досега му се е налагало да ги отложи само 2 пъти, и то заради служебни ангажименти извън Силистра. В тези случаи обаче, техническият секретар на Областния управител уведомява по телефона предварително записалите се за среща за настъпилите промени. Предоставят се две възможности – да се спази деня, но срещата да се проведе със заместниците на областния управител или да бъдат презаписани за следващия приемен ден на д-р Янков.
Внушителен е и броят на хората, приети от заместник областните управители Тодора Цонева и Денка Михайлова. За 6 месеца общият брой на приетите граждани надвишава 100.
Заместниците на д-р Янков осъществяват и изнесени приемни в различни населени места в област Силистра. Тази практика се оценява като особено полезна от хората, които по различни причини – финансови, здравословни и др., трудно могат да се придвижат до областния център.
С помощта на специалистите от областната администрация, д-р Владимир Янков има възможност да упражнява в максимална степен своите правомощия, произтичащи от българската конституция, Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации. Така в резултат от съвместните усилия, след сигнал получен в приемния ден на областния управител, в началото на м. Януари т.г. работниците в дуловското предприятие "Дулово БТ" получиха своите трудови възнаграждения.
Областният управител д-р Владимир Янков приема граждани всеки четвъртък от 10.30 до 12.30 часа. Желаещите се записват предварително на телефон 086/818 822 от техническия сътрудник Веселина Филева.
Приемните дни на зам. областните управители са от 10.30 до 12.30 часа – с Тодора Цонева всеки вторник, а с Денка Михайлова- всяка сряда.
Хората с увреждания могат да разговарят с Областния управител и неговите заместници на първия етаж на администрацията - стая 101.

Facebook коментари