Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Бунгалата в рибарското селище край Малък Преславец очакват своите наематели

Бунгалата в рибарското селище край Малък Преславец са ремонтирани, освежени, обзаведени и очакват своите наематели, съобщава в социалната мрежа кмета на община Главиница Неждет Джевдет.

Без възлагане на външни изпълнители, само с труда на:
- работниците от звеното "ДДИ",
- работниците от Общинско предприятие "ОИКД" - Главиница /БКС/,
- служителите от Общинска администрация - Главиница,
- екипа на Кметско наместничество с. Малък Преславец,
- потребителите и служителите от "Комплекс за социални услуги" - Главиница
се обезопасиха, освежиха, ремонтираха и почистиха бунгалата, беседките с барбекюта, както и площите около тях, които са общинска собственост.

Доставено е ново обзавеждане за помещенията, монтирана е система за видеонаблюдение и е назначено лице, което да изпълнява функциите на домакин на обекта.

Рибарското селище се намира в непосредствена близост до река Дунав, Малопреславското блато и на 5 км от село Малък Преславец и разполага с:
- леглова база с капацитет 14 легла - 7 стаи с по 2 единични легла;
- масивни беседки /6 броя/, които разполагат с барбекю, осветление, маса с пейки за 6 души и мивка с течаща вода;
Географското разположение на местността, природното и културно наследство са подходящи за еко, селски, културно-исторически, спортен и фототуризъм. Мястото е страхотно за релакс и риболов.

Основните фактори, които благоприятстват развиването на туризъм са:

1. Защитената местност "Блатото край село Малък Преславец" , която е обявена, през 1986 г. с цел опазване на характерната за района екосистема, както и местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове.
Площта на защитената местност "Блатото край село Малък Преславец" е около 1080 дка, като Малопреславското блато заема около 450 дка от тази територия. Една от най-големите вододайни зони в Добруджа и има голяма естетическа стойност за крайбрежието в района на Дунав, като непозната, екзотична и необичайна природна среда. На територията на ЗМ се наблюдават 147 вида птици и 180 висши растения.
2. Една от най-значимите забележителности, безспорно е бялата водна лилия, която се простира на 46-декара колония и е най-голямата в Р България. Това растение е със статут на застрашен вид и е регистрирано в Червената книга на България.
3. Недвижимите културни ценности, които са включени в списъка на "Недвижими имоти с културни ценности" с категория "национално значение" по Закона за културното на наследство са:
- античната и средновековна крепост "Кандидиана",
- римската крепост "Нигринианис";
- античното и средновековно градище в местността "Марата" и
- "римския път", който през Римската епоха е свързвал Рим, през Виена до Черно море.
4. Добра транспортна инфраструктура до мястото.

За допълнителна информация и резервации - тел.: 0876 98 40 68

Facebook коментари