Понеделник, 15 Април 2024 г.

Служебното правителство "изчегърта" Силистра от списъка с инвестиционни проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет на 28.09.2022г. списък бе публикуван вчера на интернет страницата на МРРБ.

В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

На последното си заседание Министерски съвет с министър-председател Кирил Петков беше взето решение за общините в област Силистра да получат общо 7 941 701 лв. по тази програма.

Какво се промени с новото решение на служебното правителство?

Без промяна остават средствата, които ще получи община Дулово - 3 552 892 лв. за "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS1041 / I - 7, о.п. Дулово - Браничево / - Колобър - Полковник Таслаково - / III - 2077 /, участък от км 0+000 до км 4+189,47 и от км 7+366,50 до км 9+095,80" "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS1047 / III - 2307, Яребица - Главиница / Правда - Чернолик / III - 216 /, участък от км 1+090 до км 7+416,00""Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS2040 / III - 2077, Каблешково - Межден / - Козяк, участък от км 0+000 до км 0+650,00".

Община Тутракан също ще получи по-рано определените средства - 1 437 227 лв. за два ремонта - ремонт на ул. "Стара планина", с. Белица и реконструкция на общински път SLS1131 от км 6+057 до км 9+280.

Община Главиница получава без промяна 1 370 293 лв. за реконструкция на общински път SLS 1024/Ш-235 Главиница - Зафирово/Сокол-Суходол-граница /Главиница-Ситово/ - Босна - /Ш-216/( път IV-23533), участък от км.4+400 до км.7+200.

Община Алфатар получава над петкратно увеличение на сумата - 1 754 870 лв. за рехабилитация и реконструкция на общински път Алфатар-Войново-Васил Левскил

Община Кайнарджа получава малко повече от определените по-рано пари - 428 632,00 лв. за реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в осем населени места. Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа с. Добруджанка, община Кайнарджа.

За община Ситово в предишното решение нямаше предвидени средства за ремонти, то в новото решение са заложени 117 348 лв. за ремонти на улици в с. Ситово.

В предишното решение Община Силистра получаваше 775 000,00 лв. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. "Добруджа" и прилежащите тротоари и зелени площи. В актуализираното решение тя вече е "изчегъртана" от него и няма да получи нищо.

Екип КВОРУМ

Facebook коментари