Понеделник, 15 Април 2024 г.

Интервюират силистренските партии по въпросите на корупцията

В началото на месец септември 2022 в общините Русе и Силистра стартира вторият етап от изследването на местните системи за почтеност в рамките на проект "Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие", съобщи за КВОРУМ Диана Бебенова- Николова,
председател на СНЦ "Паралел – Силистра".

В него обект на интервюиране са политическите партии и представители на бизнес средите. Проектът се ръководи от Асоциация "Прозрачност без граници" /https://transparency.bg/, а партньор на регионално ниво е СНЦ "Паралел – Силистра" /https://paralel-silistra.net/.

Изпратени са въпросници към партиите, участващи в предизборната кампания и проучващи теми като: финансирането на кампаниите им, използването на общински помещения за партийни клубове, предлаганите от тях политики за добро управление и превенция на корупцията. Техните отговори се очакват до края на месец септември.

Прилаганата методология е разработена от "Прозрачност без граници" въз основа на Индекса на местната система за почтеност, който оценява качеството на управлението на местно ниво през призмата на прозрачност, отчетност и антикорупционни усилия. Резултати ще бъдат публикувани в края на всяка година от изследването.

В Община Русе и Община Силистра методологията се прилага от СНЦ "Паралел – Силистра", партньор на Асоциация "Прозрачност без граници".

За повече информация http://lisi.transparency.bg .

Facebook коментари