Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Предстоящи събития, очаквани в Силистра на 31 май

Силистра.
От 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия.

Силистра.
От 11:00 часа, ще се проведе пресконференция с народният представител от Коалиция за България Антон Кутев, в Централата на БСП – Силистра на ул. "Любен Каравелов" №1, на първи етаж.София.
В Агенция "Пътна инфраструктура" от 16 часа ще бъдат отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на рехабилитацията на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-09 Лот 3 Рехабилитация на път ІІІ-235 Главиница - Зафирово от км 25+200 до км 39+117, област Силистра.

София.
В Агенция "Пътна инфраструктура" от 17 часа ще бъдат отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-06 "Лот 4: Рехабилитация на път ІІІ-216 (п.к. с път ІІ-21) - с. Ситово - гр. Дулово от км 0+000 до км 29+070, област Силистра".

Очаквайте подробности….

Facebook коментари