Неделя, 03 Юли 2022 г.

Затварят още улици в Силистра заради ВиК ремонти

Със заповед на кмета на Община Силистра считано от 17.02.2022 г. ще бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС) следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:

1. ул. "Симеон Велики" – от кръстовището с ул. "Христо Смирненски" до кръстовището с ул. "Любен Каравелов" – за 30 работни дни;

2. ул. "Генерал Скобелев" – от кръстовището с ул. "Цар Шишман" до кръстовището с ул. "Симеон Велики" – за 30 работни дни,

във връзка с изпълнение на строителни и монтажни работи по Договор с предмет: "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово".

Facebook коментари