Петък, 20 Май 2022 г.

Поискаха от силистренския съд да вкара в затвора дуловчанин не положил обществено полезен труд

Поискаха от силистренския съд да вкара в затвора дуловчанин не положил обществено полезен труд. Производството по делото в Окръжен съд-Силистра е инициирано по предложение на Председателят на Пробационен съвет в район на действие на Районен съд град Дулово, с което се предлага наложеното на Н. М. наказание "пробация" да бъде заменено с наказание "лишаване от свобода", съобщиха от Пресцентъра на Окръжен съд-Силистра.

Процесуалният закон допуска при установена виновност на неизпълнение на пробационните мерки да бъде извършена такава замяна на наказанието.
Н. М. се е съгласил със споразумение, одобрено от Районен съд-Свиленград да му бъде наложено наказание "пробация" за престъпление по чл.316 във връзка с чл.308, ал.2 от НК – документно престъпление. Определени са пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес една година и шест месеца с периодичност на явяване два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за срок от една година. Пробационна служба-звено Дулово е привела в изпълнение съдебния акт.

В съдебно заседание Председателят на Пробационен съвет-Дулово поддържа искането за замяна на наказанието "пробация" с "лишаване от свобода" с мотив, че е налице нежелание от страна на осъдения Н.М. да реализира докрай осъществената спрямо него наказателна принуда.
Представителят на Окръжна прокуратура-Силистра изрази противна на вносителя позиция, пледирайки за неоснователност на предложението, тъй като липсва неизпълнение от страна на осъдения.

Въз основа на доказателствата по делото и становището на страните, съдебният състав установи по отношение на Н.М., че е налице изпълнение по първите две пробационни мерки, а по организацията на изпълнение по третата пробационна мярка са допуснати нарушения от пробационната служба.

Съдът прие, че липсва виновно неизпълнение на осъдения, по която и да е от наложените пробационни мерки, и остави без уважение предложението на Председателя на Пробационен съвет Дулово за замяна на наказанието "пробация" наложено на Н.М. с наказание "лишаване от свобода", КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.

Н.М. е на 45 години, безработен, женен.

Facebook коментари