Сряда, 10 Август 2022 г.

Районен съд - Силистра награди студенти

Председателя на Районен съд-Силистра съдия Мирослав Христов връчи награда на студентите от Филиал Силистра при Русенски университет "Ангел Кънчев", участвали активно в инициативи на Районен съд-Силистра по Образователната програма на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".
Наградният фонд е осигурен от Висшия съдебен съвет /ВСС/, а Районен съд-Силистра закупи наградата - леснопреносим флипчарт за обучения и презентации.

На специална церемония по случай 50 години от създаването на Полувисш педагогически институт в град Силистра, в поздравлението си съдия Христов сподели със студентите и преподавателите удовлетворението на магистратите от съвместната дейност:
"Днешната възможност да сме във Филиал Силистра при Русенски университет "Ангел Кънчев" е доказателство, че във времена на изпитания и трудности, Вие се утвърдихте като достъпен и престижен институт за всички желаещи да продължават да се учат, и реализират.

За нас е много важна съвместната ни дейност, посветена на повишаването на правната грамотност и култура на студентите - бъдещи педагози, специалисти, управленци.

Това е положителен резултат от Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Министерството на образованието и науката."

През учебната година предстоят още инициативи-лекции и дискусии по избрани от студентите теми, а също и посещение на съдебната палата в град Силистра.

Facebook коментари