Понеделник, 06 Юли 2020 г.

Здравната каса в Силистра сключи новите договори с болници и лекари

Здравната каса в Силистра приключи сключването на новите договори с изпълнителите на първична медицинска и дентална помощ, специализирана медицинска помощ, лечебни заведения за болнична помощ и лабораториите, желаещи да работят по условията на Национален рамков договор 2011г.
Първичната извънболнична медицинска помощ ще се осъществява от 65 лични лекари, 12 от тях работещи в практики с неблагоприятни условия на труд. Незаетите практики в Силистренска област остават 27, но директорът на РЗОК Силистра г-н Атанас Атанасов уточни, че населението там се обслужва от лекар, практикуващ в някое от съседните, най-близки селища.
Специализирана извънболнична медицинска помощ по договор с РЗОК Силистра ще оказват 45 лекари специалисти - индивидуални практики, един диагностично-консултативния център (в чийто състав работят двадесет лекари), един Медицински център в гр. Силистра (с двадесет и един специалиста), един медицински център в Тутракан (с четирима специалиста) и Групова практика по пакет хирургия (с четирима специалиста).
Договори за оказване на първична извънболнична дентална помощ са сключили 66 стоматолога – индивидуални практики, както и една групова практика.
Изследвания по линия на РЗОК ще извършват петима изпълнители на медико-диагностични дейности.
Районна здравноосигурителна каса-Силистра подписа договори и с лечебните заведения за болнична помощ в Силистра, Дулово и Тутракан. МБАЛ Силистра договори изпълнението на 167 бр. клиничните пътеки, МБАЛ Тутракан – на 55 пътеки, а МБАЛ Дулово – на 24. Лечебните заведения за болнична помощ ще могат да оказват и доболнична медицинска помощ, включваща извършване на специализирани, високоспециализирани медико-диагностични изследвания и физиотерапия.
Договарянето между РЗОК и болничните лечебни заведения се проведе в съответствие с критерии за достъпност и качество на медицинската помощ, съгласно Закона за здравно осигуряване. Тези критерии се отнасят до обезпеченост на лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор, наличие на нормативно определената и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение, осигуряване от лечебното заведение на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния и предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените Медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.

Facebook коментари