Вторник, 24 Май 2022 г.

25 православни храма има в Тутраканска духовна околия

Тутраканска духовна околия е част от Русенска епархия и обхваща две административни звена, каквито са общините Тутракан и Главиница. В околията има 25 храма, някои от които са в продължаващ градеж (според сайта на БПЦ): в , Белица и Черногор, Сяново – там е и единственият в района манастир "Св. Марина".

Най-старата църква е в Пожарево ("Св. Тройца") и е от 1830 г., с 30 години "по-млада" е "Св. Параскева" в село Дунавец, след което идва ред "Св. Николай" в град Тутракан и на "Успение Богородично" в село Старо село – и двете са от 1862 г. Най-нова е "Св. Димитър" в град Главиница (2005 г.). Поне 8 от църквите са от преди 1900 г., а от тях 4 са дори от преди освобождението от османско владичество.

Що се отнася до имената, наблюдаваме голямо разнообразие в избора им, но най-голям е броят на носещите името на св. Георги (общо 4) – в Тутракан, Коларово, Малък Преславец, Шуменци; 3 са "Успение Богородично" – Старо село, Сокол, Зафирово; 2 са св. Николай – Тутракан, Черногор (в строеж); св. Архангел Михаил – Царев дол, Стефан Караджа; св. св. Кирил и Методий – Нова Черна, Долно Ряхово; св. св. Константин и Елена – Богданци, Дичево; св. Дух – Белица – стар, и друг – в строеж; 1 – "Св. Възнесение" – Антимово, "Св. Харалампий" – Варненци, "Св. Параскева" – Дунавец, "Св. Пророк Илия" – Сяново, "Въздвижение на св. Кръст" – Цар Самуил.

Йордан Георгиев

Facebook коментари