Вторник, 23 Юли 2024 г.

Кой ще чисти 500 км пътища в Силистренско през зимата?

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) прекрати обществената поръчка за зимно поддържане на 500 км републикански пътища в област Силистра.

Това показа проверка в регистъра на обществените поръчки и профила на купувача на АПИ.

Причината за прекратяване на търга е, че по обособената позиция не е имало нито една подадена оферта.

Това става ясно от публикуваните решения за прекратяване на поръчките.

След като през първата половина на октомври в планините заваля сняг, на 15 октомври АПИ обяви обществени поръчки за избор на фирми за зимно почистване в условията на спешност (процедура по чл.74 ал. 4 от ЗОП). Обществените поръчки бяха седем - по една за всеки от 6-те региона плюс една за магистралите. Прогнозната им стойност е близо 100 млн. лв. с ДДС. Толкова пари бяха заложени при актуализацията на бюджета за зимно почистване.

Всяка една от поръчките бе разделена на обособени позиции - по една за територията на всяко областно пътно управление. Заложена е и прогнозна стойност за всяка позиция.

Срокът за подаване на оферти беше до 27 октомври, като предложенията трябваше да бъдат отворени на 29 октомври.

При отварянето на офертите става ясно, че за обособената позиция за област Силистра не е имало нито едно подадено предложение.

В момента ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ водят преговори с "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД гр. Силистра за подписването на допълнително споразумение.

Предложението на МРРБ е, че сега действащите договори ще са в сила до 30 април 2022 г., когато приключва зимния сезон.

Договора обаче за пътно поддържане на "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" бе 5-годишен и изтичаше на 21.12.2024г.

Причината за предсрочното прекратяване е, че договора е надхвърлил заложената прогнозна стойност.

Facebook коментари