Събота, 13 Август 2022 г.

В четвъртък сесията на Общински съвет в Силистра ще е неприсъствена

Общо пет докладни ще разгледат в четвъртък на редовната си неприсъствена сесия общинските съветници, докладните са внесени от градоначалника д-р Найденов и касаят разпореждане с имоти частна общинска собственост.

Това съобщи за медиите д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет-Силистра.

Разпореждане с имот частна общинска собственост в село Казимир.

Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в имот по плана на гр. Силистра чрез продажба частта на общината. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. /"Дръстър инженеринг" ЕООД/.

Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗК "Златно зърно"/.

Одобряване на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за кабелно електрозахранване на ПИ с идентификатор 06032.53.131 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра.

Сесията е с начален час 9.30 часа и ще се проведе неприсъствено чрез платформата на Cisco Webex Meetings.

Facebook коментари