Вторник, 21 Март 2023 г.

Област Силистра на второ място по липса на джипита

Общо незаетите лекарски практики в областта са 27. Като по този показател делим второ място с Търговище. Най-много незаети практики има в област Кърджали - 51. За България общият им брой е 424 лични лекари. В същото време броят на населените места без лекар е по-голям, тъй като част от практиките обхващат по няколко села. Става дума за неатрактивни райони - слабо населени, планински и отдалечени. Липса на лични лекари няма единствено в София-град, Габрово и Враца. Според коментари на лекари никой не иска да ходи в малките населени места. Например в село от 500 души доходът на лекаря е 600-700 лв., но от него трябва да се извадят всички разходи за персонал, транспорт, телефон, поддръжка, спешен шкаф и други по-дребни разходи.Около 300 лева месечно плаща допълнително Здравната каса на джипитата, които работят при неблагоприятни условия, включително и в неатрактивните практики. Но това все още не успява да привлече лични лекари към тези незаети места.

Facebook коментари