Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Още 500 000 лв. от бюджета на Министерството на земеделието за самолетите, които трябва да пазят област Силистра от градушки

Още 500 000 лв. от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за 2021 г. отиват за продължаване на дейности по защита от градушки със самолетен способ. Това бе одобрено с постановление на правителството за допълнителни разходи към тазгодишния бюджет на ресорното ведомство.

Самолетната градозащита стартира у нас през май тази година. В нея участват три самолета, чрез които се обхващат незащитени с ракетен способ територии от Плевен до Черно море и от река Дунав до Стара планина, включително и област Силистра. Обхваната площ е от 30 млн. дка и включват обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване. А заедно с с ракетния способ обхватът е общо 52 млн. дка обработваема и необработваема земеделска площ, населени места и т. н.

При самолетния способ се използват палки със сребърен йодид, закрепени към крилата на самолета. Всеки един от тях може да носи до 72 такива. Пилотният проект за България се очаква да приключи в началото на месец октомври. След това предстои да бъде извършен анализ за дейността на самолетния способ.

Проектът за самолетна градозащита бе на стойност 5 млн. лв. Новите средства за дейностите по него ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г, пише в решението на Министерския съвет.

Facebook коментари