Събота, 20 Юли 2024 г.

Изграждане на трети мост Силистра - Кълъраш е предвиден в Плана за възстановяване и устойчивост

Изграждане на трети мост Силистра - Кълъраш е предвиден в новите насоки за регионална държавна помощ на Европейската комисия. За да могат районите ни да получат такова финансиране, Министерството на финансите е изготвило нова карта на районите в България.

В нея са описани техните характеристики, статистически данни, както и основните приоритети и потенциалът им за развитие. Картата е от съществено значение за публичните органи, предоставящи финансиране на предприятия, за привличане на нови инвеститори, за управляващите органи на оперативните програми, за проектите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и др.

Превръщане на транспорта в ключов сектор е целта за Северния централен район - по въздух, вода и суша, включително подобряване на пристанищната инфраструктура в Свищов, Тутракан и Силистра, модернизация на Дунав мост и изграждане на трети мост Силистра - Кълъраш, тунел под Шипка, автомагистрала "Хемус", развитие на международното летище Горна Оряховица. Заложено е изграждане на нови газопреносни мрежи и ВЕИ.

Икономиката ще се развие чрез центрове за иновации и клъстери, а човешкият потенциал - чрез социални услуги и развитие на културата.

Facebook коментари