Сряда, 17 Юли 2024 г.

Масово кампания против насилието и за безопасен интернет в Тутраканско

Масово кампания против насилието и за безопасен интернет се провежда във всички учебни заведения в община Тутракан.

По повод Международния ден за безопасен интернет, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) проведе инициативата в учебните заведения в община Тутракан.

Сега повече от всякога децата прекарват много време в Интернет. Това е интересно, но и опасно, категорични са специалистите. Представители на Местната комисия дискутираха по темата с второкласници от СУ "Христо Ботев" и четвъртокласници от СУ "Йордан Йовков".

На всички ученици са раздадени брошури с основните правила за безопасно общуване в мрежата. Материалите са подготвени от Емилия Шарбанова - обществен възпитател към комисията. "Нашата цел е да поставим акцент за внимание към възможните опасности онлайн и необходимостта от културно общуване в мрежата" - каза още Тодорка Ангелова.

Тематични беседи ще продължат през цялата година.

видео: БНТ 2

Facebook коментари