Понеделник, 24 Февруари 2020 г.

Д-р Янков издаде заповед, с която въведи строги мерки срещу разпространението на грипната епидемия

Във връзка с решението на епидемичната комисия към Областния съвет по епидемии и епизоотии в Силистра, за предприемане на засилена превантивна дейност срещу разпространението на остри респираторни заболявания и грип, информираха отобластната управа. Днес (21.01.2011 г.) директорите на РИОКОЗ и РЦЗ в Силистра издадоха заповед, с която се въвеждат следните мерки:
1. Да се извършва строг сутрешен филтър в детските заведения, с цел недопускане на болни деца.
2. В учебните заведения ежедневно да се следят отсъствията поради заболяване. При заболявания от остри респираторни инфекции на 25% от учениците училищните ръководства да информират РИОКОЗ-Силистра на тел. 816 137; 0887 928 054, а писмени предложения за преустановяване на учебни занятия да изпращат на е-mail: riokoz-ss@net1.cc или факс 816-148 .
3. Да се поддържа строг санитарно-хигиенен режим във всички детски, учебни и лечебни заведения (хигиена на ръцете, затопляне и проветряване на помещенията, влажно забърсване на повърхностите с 1% р-р на Сюрхлор, Клодан, Медикарин и др.).
4. Общо практикуващите лекари да се ръководят от алгоритъма за работа при случай съмнителен за грип, като предприемат ранно лечение с предоставените им безплатни антивирусни препарати и насочват за хоспитализация болните с тежко протичане и/или усложнения.
5. Ръководствата на болничните лечебни заведения да разпоредят спазване на алгоритъма за работа при случай съмнителен за грип, да създадат необходимата организация за посрещане на повишено търсене на специализирана медицинска помощ в отделенията за интензивно лечение, детски и белодробни болести, да осигурят ранно включване на антивирусни препарати за лечение и да осигурят готовност за вземане на проби за вирусологично изследване на пациентите с тежко протичане на грипната инфекция и/или усложнения.
6. Ръководствата на болничните лечебни заведения да създадат организация за ограничаване на свижданията в отделенията, да въведат строг пропускателен режим и употреба на защитни маски.
7. Ежедневно болничните лечебни заведения да подават информация за броя на хоспитализираните деца и възрастни с грип и усложнения (бронхопневмонии), поотделно на E-mail: nzb@riokoz-silistra.com
8. Общопрактикуващите лекари да ограничават посещенията в амбулаториите на бременни и здрави хора, с повишен риск от заразяване.
9. Да се ограничат или отлагат масови събирания на хора.
Копие от заповедта да се връчи на изпълнителите за сведение и изпълнение и на началник отдел "Противоепидемичен контрол" за сведение и контрол.

Facebook коментари