Сряда, 25 Май 2022 г.

Наемателите на общински жилища в Силистра ще бъдат следени от МВР дали са в страната

Присъствено бе днес заседанието на Общинския съвет в Силистра, но само за съветниците.

Прието бе предложение за промяна в Наредбата за общинския бюджет, позволяваща провеждането на обществено обсъждане и онлайн – в интернет пространството.

Предстои такова през месец февруари.

На вниманието на общинските съветници бе и Наредбата за реда и условията за отдаване и стопанисване на общински жилища. Една от промените, която гласуваха старейшините бе свързана с увеличаване на срока на отседналостта от 5 на 10 години, преди жилището да може да бъде закупено от наемателите му.

Имаше предложение от съветника на БСП Димитър Димитров, което не бе прието, да се направи регистър в Общинското предприятие "Дръстър" /"Жилфонд"/, според което всеки месец стопанисващите общински жилища да ходят на подпис. Идеята му бе по този начин да се отсеят онези, които на практика не живеят в отдадения им под наем имот и се намират извън пределите на града или страната.
Условие обаче в общинската наредба за отседналост определя, че е достатъчно и един член на семейството да има в него. Само ако всички отсъстват повече от три месеца, тогава се съставя протокол и се пристъпва към освобождаване на имота. В същото време пак според Наредбата този срок може да е и шест месеца, с писмо до кмета на Общината и съответно с разписано от него разрешение.
Гласувано бе предложението на Добринка Великова на три месеца по служебен път да се изисква справка от МВР за лицата, които напускат страната и за какъв период. Друга от промените касаеше комисията за картотекиране – вече в нея ще влязат четирима общински съветника.

Прието бе и искане да се изгради фонд за закупуване на общински жилища от Общината, като за тази цел от приходите на наемателите се отделят 30%. На този етап Общината разполага с 500 апартамента и къщи, от които се ползват 400. Останалите се намират в прословутия квартал на село Калипетрово – "Карото", където има съсредоточено население от ромския етнос. Въпросните жилища са обезкостени и от тях е останал само бетонът.

В рамките на редовното заседание съветниците разгледаха и отчета за свършената от тях работа през миналата 2020 г. В дневния ред имаше и редица разпоредителни сделки с имоти и терени общинска собственост.

Facebook коментари