Понеделник, 24 Февруари 2020 г.

РЗОК-Силистра плати за юни и юли на болниците и за ноември на аптеките

Днес Районна здравноосигурителна каса Силистра изплаща на аптеките, с които е в договорни отношения, 188 527 лева. Средствата са за лекарствени средства, напълно или частично заплащани от касата, които аптеките са отпускали през втората половина на месец ноември 2010 година.
Лечебните заведения за болнична помощ в Силистренска област вчера получиха от РЗОК 352 443 лв. С тези средства се изчисти задължението на касата към болниците в Силистра, Тутракан и Дулово за неразплатена дейност от месеците юни и юли на 2010 година.
Средствата са част от гласуваните в Закона за бюджета на НЗОК 100 000 000 лв. за непогасени задължения за предходната година. Освен тях в бюджета на НЗОК за 2011г. са предвидени 958 020 000 лв. за болнична помощ и 391 000 000 лв. за лекарствени средства.

Facebook коментари