Понеделник, 23 Май 2022 г.

Община Силистра ще издава удостоверенията за регистрация на такси

От 1 януари 2021 г. Община Силистра, а не Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", по известна като ДАИ ще издава удостоверенията за регистрация за таксиметровите услуги в Силистра.

Промяната е във връзка с поправка в Закона за автомобилните превози, с които на кметовете на общини се възлагат нови компетенции.

Общинският съвет в Силистра ще приема днес промени в наредбата за местните такси и цените на услугите, предоставяни от общината, като включи към нея и таксиметровата дейност.

Освен удостоверенията, общинска администрация ще издава още дубликата на удостоверението за регистрация, ще отразява промените в обстоятелствата, вписани в удостоверенията, ще вписва автомобилите и/или водачите в списъците към удостоверенията.

Таксата за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрова дейност ще е 100 лв., колкото ще струва и отразяването на промени в обстоятелствата. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението ще струва 10 лв., а също и издаване на дубликат на удостоверението за регистрация.

Facebook коментари