Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Комисиите към Общински съвет – Силистра ще заседават онлайн

За първи път в историята ще има онлайн заседания на комисиите към Общински съвет – Силистра. Заради предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 общинските съветници ще заседават дистанционно с помощта на мобилното приложение "Cisco Webex Meetingс". Чрез видеоконферентна връзка всеки един от членовете на комисията ще има възможността да се включи в обсъждането на поставените въпроси.

Първото виртуално заседание ще бъде на ПК "Образование и култура", насрочено за днес – 24 ноември, от 10:00 часа. Другите комисии ще заседават виртуално, съответно в:

10:30 ч. – ПК "Устройство на територията и транспорт"

10:30 ч. – ПК "Регионално и международно сътрудничество, програми и проекти"

11:00 ч. – ПК "Общинска собственост"

11:30 ч. – ПК "Икономическа и инвестиционна политика"

12:00 ч. – ПК "Бюджет и финанси"

12:00 ч. – ПК "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията"

13:30 ч. – ПК "Здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта".

Facebook коментари