Сряда, 03 Март 2021 г.

РИОСВ-Русе преведе на община Силистра близо 4 500 лева от събрани глоби

През месец септември 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 150 проверки, от които 73 бр.- планови, а 77 - извънредни. Броят на проверените обекти е 124.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 254,94 лв., от които 2 603, 95 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От НАП са преведени от месец август 7 300 лв. и са събрани 350 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец август, на общините през месец септември са преведени 5 622,72 лв.

Най–голяма сума е получила Община Силистра – 4 469,60 лв.

Facebook коментари