Петък, 23 Февруари 2024 г.

Общински съветници от Силистра готвиха благотворително рибена чорба

Общински съвет- Силистра създаде традиция в навечерието на Кръстовден да се приготвя и раздава по стар български обичай храна за здраве и благоденствие.

Тази година предвид извънредните мерки по превенция срещу КОВИД -19 рибената чорба няма да бъде раздавана на площада на празника на града ни. Храната бе предоставена днес /10. 09.2020г./ на над 200 домуващи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

При строго спазване на всички препоръчителни мерки дарението бе връчено на открито на директорите и персонала на центровете.

Общинските съветници: Иванка Ташева, Елица Тодорова, Орлин Николов, Денислав Димитров, Валентин Перчемлиев и Георги Спасов благодариха на екипите работещи в социалните услуги. В условията на създалата се безпрецедентна обстановка и възникналите в резултат от нея множество предизвикателства и изпитания, работещите в социалната сфера доказаха своя професионализъм и хуманизъм, като достойно изпълняват задълженията си, дарявайки на най-нуждаещите се сигурна среда на живот.

Facebook коментари