Сряда, 25 Май 2022 г.

Общинският съвет в Силистра избра Явор Георгиев за почетен гражданин

На състоялата се днес сесия на местния общински съвет бяха гласувани общо 30 докладни записки.

Първата от тях касаеше удостояването със званието "Почетен гражданин на град Силистра" за 2020 година. За целта съветниците избраха временна комисия с председател г-н Константин Стоилов и членове г-жа Михаела Попазова и г-жа Добринка Кирчева. Комисията организира и проведе таен избор.

Като резултат от гласуването, за носител на званието, бе избран г-н Явор Стоянов Георгиев, който получи 27 положителни гласа.

Постъпилото предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра" за 2020 г. за г-н Явор Стоянов Георгиев – стопански ръководител и дарител с дългогодишна общественополезна дейност за общността, с постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на град Силистра, Община Силистра, бе подадено от Инициативен комитет с Председател д-р Даниела Костадинова.

Временната комисия предложи и 6 номинации за удостояване с отличието "За граждански принос". Това са: г-н Свилен Иванов Стоянов - управител на "Лъки Сис" ЕООД; г-н Руси Стратиев Русанов – управител на "Рикон -РС" ЕООД; г-н Колю Дочев Драгнев – домоуправител повече от 50 години; г-н Сава Цветков Савов – общественик, учител и художник; г-н Ангел Емилов Милков – дългогодишен учител по физическо възпитание и фитнес инструктор, спортен деец, треньор; ветераните -плувци, членове на Плувен клуб "Доростол". С наградата "Студент на годината" за 2020 година ще бъде отличена Вяра Жекова – студент във филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев".

Facebook коментари