Събота, 27 Ноември 2021 г.

Как пандемията промени драматично силистренското образование

Пандемията на коронавируса оказва вече сериозно влияние на образованието в България, като област Силистра не прави изключение.

До момента кратките "дървени" и "грипни" ваканции не оказваха влияние върху учебния процес, като през тях учениците си почиваха и забавляваха.

Пандемията, която затвори училища и принуди образователната система да вземе рязък курс към дистанционното образование в първите дни имаше шоков ефект върху силистренската образователна система.

Ако съм средата на март само 17 училища бяха заявили възможност за частичен обхват на учениците – 369 деца в начален етап и 1573 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. Тези училища декларираха, че около 1/3 от учениците не могат да бъдат включени.

Анализите показваха възможност за дистанционно обучение на 80,5 % от общия брой ученици в областта.

7 училища бяха заявили, че не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна среда. В тях се обучаваха преди кризата 765 ученици.

Само две седмици по-късно картината е драматично по-различна.

Вече всички училища вече са включени в дистанционното обучение.

Обхвата на ученици е вече скочил от 89 до 100 % . Той е организиран вече в 29 училища от общо 45.

Силистренските учители трябваше за кратко време трябваше да извървят пътя от аналоговия начин на преподаване към дигиталния.

Принудени да преподават пред компютрите си те бяха поставени пред предизвикателството бързо да осъвършенстват дигиталните си умения за да не изостанат от своите ученици.

Последната информация от РУО - Силистра показва, че делът на учителите, които се включват в дистанционните форми на общуване и обучение също нараства за периода от 91,4 % на 96,51 %.

Facebook коментари