Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Д-р Даниела Костадинова: "Благодаря на всички дарители, с тяхна помощ ще бъдат закупени високотехнологични уреди!"

В сайта на МБАЛ Силистра АД нейният изпълнителен директонр д-р Даниела Костадинова изказа чрез сайта на болницата благодарност към всички дарители от името на работещите в лечебното заведение – най-голямото по рода си в област Силистра, реално и най-голям работодател в Крайдунавска Добруджа:

"Благодаря на всички Вас, които със своя дарителски жест показахте съпричастност в тази трудна ситуация към всички работещи в лечебното заведение. Със събраните до момента средства ще бъдат закупени 2 апарата за белодробна вентилация, дефибрилатор, инфузомати (бел.-става дума за висококачествен и високотехнологичен съвременен уред за извършване на вливания) и перфузори (бел.-това е висококачествена едноканална спринцовкова инфузионна помпа с функция за телесно тегло за венозно вливане на течни разтвори), дезинфектанти, лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки в отделенията във връзка с борбата и разпространението на COVID-19". Във време на извънредно положение е повече от задължително да си подадем ръка за помощ".

Дарители: "Бревис" ООД, гр. Дулово – 35 000 лева; народният представител Делян Пеевски– 5 000 лв. и 20 бр. защитен шлем; анонимен дарител – 500 бр. предпазни маски, 50 бр. защитно облекло и пералня; Росица Захаридова – изработка на предпазни маски; "Джени Стил" ЕООД – Невин Хасан от Дулово – 130 бр. предпазни маски; д-р Мария Димитрова Димитрова – 1 000 лв.; Окръжна прокуратура Силистра – 2 800 лв.; Румен Тодоров – нотариус отСилистра – 5 000 лв.; ЗК "Агра 2000" ООД с. Калипетрово - Живко Жечков – 5 000 лв.; ЗК "Дунав 93" с. Малък Преславец – 10 000 лв.; народният представител Александър Сабанов – 100 бързи теста; "Поларис – 8" ООД, гр. Варна – 20 000 лв.; Славин Добрев Йорданов – 200 лв.; инж. Димо Мирчев – 3 000 лв.

От "Дарителска сметка на община Силистра" – 37 325 лв. (дарения от: ЗК "КАЗИМИР 93" с. Казимир – 1 000 лв.; ЗК "СЪГЛАСИЕ" с. Срацимир – 1 000 лв.; "ЕКОАЛ" ООД гр. Разград – 250 лв.; "СИТИМАТ" ООД гр. Силистра – 2 000 лв.; "ЖЕЛЕЗОВ" ЕООД гр. Силистра – 500 лв.; "ЛЪКИ СИС" ЕООД гр. Силистра – 31 325 лв.; д-р Юлияан Найденов - 1 000 лв.; ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – 250 лв. Сумата ще бъде използвана за закупуване на апарата "Интензивен респиратор Belavista 1000".

От "Дарителска сметка на община Силистра" - 15 067.63 лв. месечни възнаграждения на общински съветници от Общински съвет Силистра; "ЖОАН" ЕООД Георги Илиев от Силистра - лични предпазни средства и 10 000 лв.; Александър Йорданов Тодоров – 20 бр. шлемове и 70 бр. маски; Пламен Живков Христов – 10 бр. шлемове.
От болницата правят уговорката, че има и други дарения, някои от които ще бъдат финалиризани в обозримо бъдеще. По тази причина за тях ще стане реч в следваща благодарност, чрез която се дава публичност на проявената човещина и съпричастност към решаване на проблема, станал причина за обявяване на извънредно положение в страната.

Публикацията на д-р Костадинова от името на МБАЛ Силистра завършва така: "В дни, в които светът е изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, призоваваме всички жители на област Силистра да бъдат съпричастни в тези изключително трудни дни за да опазим здравето и живота на всички нас.В момента живеем и работим в безпрецедентна ситуация, във време на голям стрес и несигурност. На изпитание е поставено не само нашето здраве, но и нашата етика, отговорност, дисциплинираност, професионализъм, съчувствие, човечност".

Facebook коментари