Неделя, 26 Май 2024 г.

Произвеждаме най-малко на човек от населението в България

Произведеният брутен вътрешен продукт за област Силистра през 2018 година е 773 млн. лв., сочат данните на НСИ .

На човек от населението се падат едва 7 029 лв. от стойностния обем на показателя, с което се подреждаме на последното 28-място като област.

С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 33 437 лв.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 418 млн. лв. и представлява 62.39 % от общата БДС за областта.

Индустриалният сектор през 2018 г. са реализирани само 121 млн. лв. или 18.06% в БДС за областта.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 19.55 % от добавената стойност на областта и е в размер на 131 млн. лева.

Facebook коментари