Сряда, 29 Май 2024 г.

Националната статистика: Средната брутна месечна работна заплата в Силистренско е достигнала 988 лева в края на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор - с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. в област Силистра е 992 лв., за ноември - 979 лв. и за декември - 994 лева.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 7.2% и достига 988 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 21.5%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 16.8%, а в частния - с 24.1%.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Силистра е на 19-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 782 лв., Враца – 1 273 лв. и Варна – 1 236 лева.

Facebook коментари