Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Работодателите в Силистра не осигуряват здравословни и безопасни условия на труд

Повече от половината нарушения, установени през миналата година от дирекция "Инспекция по труда" в Силистра, са на разпоредби за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, показва справка от инспекцията.

Инспекторите са извършили 874 проверки за спазване на трудовото законодателство и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Констатирани са 4175 нарушения, от които 2465 /59 на сто/ са на разпоредби за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 1710 са свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. За установените нарушения срещу работодателите са приложени 4082 принудителни административни мерки.

От тях 3981 са задължителни за изпълнение предписания. В седем случая са спрени машини и съоръжения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Издадени са 166 акта за установяване на административно нарушение, с които е потърсена административно-наказателна отговорност от работодатели и физически лица.

През миналата година в дирекция "Инспекция по труда" в Силистра 244 земеделски стопани са регистрирали 13 589 еднодневни трудови договори, което е ръст със 17.5 на сто в сравнение с 2018 година.

Facebook коментари