Сряда, 17 Април 2024 г.

Правителството разреши на силистренската болница да продаде имот във Ветрен

На 18 декември Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на "Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра" АД. Лечебното заведение е търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала. Държавата притежава 75,18% от капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

Обособената част от лечебното заведение представлява дворно място от 8800 кв. м. – поземлен имот, заедно с построената в него "Оздравителна болница" – масивна двуетажна сграда. Имотът от десетилетия не се ползва за дейността на дружеството и генерира само разходи, поради което ръководството на лечебното още преди години е заявило желание за освобождаване от него чрез продажба.

Парите, получени от продажбата на имота, ще останат в силистренската болница и ще се използват в съответствие със Закона за лечебните заведения.

Facebook коментари