Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Възпоменателна вечер за д-р Станка Георгиева - педагог, краевед, научен изследовател и общественик

В залага на "Държавен архив" Силистра бе проведена възпоменателна вечер за преподавателя, историка, краеведа, научния изследовател и общественика д-р Станка Георгиева. Повод за събитието бе първата година от нейната кончина и обработеното дарение с документи от различните й превъплъщения приживе. За родената в Лудогорието през 1943 г. бъдеща представителка на интелигенцията в Крайдунавска Добруджа, защитилата дисертация на тема, свързана с нейната съдба в първите десетилетия на 20-ия век, говориха хора от разнообразни сфери.

Сред тях – Юлия Кюшелиева и Драгомира Тодорова от организацията домакин, Димитрина Христова – нейна дългогодишна приятелка и сподвижничка, Йорданка Жекова от името на Литературно сдружение "Реката и приятели" (д-р Георгиева е председател на Сдружението в периода 2010-2014 г.), Веселин Аврамов – в момента уредник в РИМ Силистра, но колега на Георгиева в някогашния Институт за подготовка на учители – днес Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев", Светла Ангелова – директор на Регионална библиотека, Цветана Игнатова (директор на дирекция "Хуманитарни дейности" в община Силистра), Веска Михайлова – преподавател, и др. Ирена Владимирова от НЧ "Пробуда" с. Калипетрово представи нейното стихотворение "Родина".

Д-р Георгиева е учила в град Велики Преслав, във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ("История и Българска филология"), в София и Киев (специализации). Докторантурата й е от 2000 г. Била е съдебен заседател, както и член на две авторитетни обществени структури – Общински комитет "Васил Левски" и НДФ "13 века България", както и на Независим съюз на българските писатели.

По нейна инициатива започва издаването на вестник на Сдружение "Реката и приятели", както и на "Алманах". "Ерудиция, родолюбие, всеотдайност, амбиция, отговорност, търпение" бяха думите, с които бе охарактеризирана Станка Георгиева, посветила от времето си на 25 книги (предстои да й бъде издадена още една книга през 2020 г.), вкл. на изследвания за Дора Габе и Йордан Йовков, за Пирин Бояджиев и Лука Войсилов, както и за др. видни личности.

Стана дума и за нейното дарение – книгите й са разпределени между Регионална библиотека Силистра (80) и библиотеката на Филиал Силистра (160). В Архива личният й фонд е попълван на 3 пъти – от 1986 г. насам, за да бъде днес със своите обработени 393 архивни единици най-богатият сред подобните си. За отбелязване – всички те са достъпни за граждани, вкл. личният й дневник, както и творчество от 600 заглавия.

Facebook коментари