Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

Силистра и Кълъраш стартират процес за рестарт на ГКПП край р. Дунав при Силистра

В заседателната зала на Окръжен съвет Кълъраш бе проведена поредната работна румъно-българска среща по актуални за настоящия момент теми, някои от които са с проекция в бъдеще време. По покана на Василе Илеуца – председател на законодателния орган – домакин на форума, от българска страна участваха представители на Областна администрация Силистра – начело със зам.-областния управител Илиян Великов, на община Силистра – групата бе водена от д-р Мирослав Тодоров – зам.-кмет "Финанси", и на община Кайнарджа.

Първата коментирана тема бе свързана със започналия процес за възстановяване на действието на новия ГКПП Силистра и на Фериботен комплекс Силистра - Кълъраш, изграден по програма ИСПА. Двете страни се договориха до 1 август т.г. да изпратят в писмен вид аргументирано предложение до институциите в България и в Румъния.

По темата са водени наскоро разговори на държавно ниво в Букурещ, където на 24-25 юни т.г. заседава смесена българо-румънска комисия, обсъдила пускането на ферибота по трасето, вече използвано няколко години в първото десетилетие на новия век. Пунктът бе изграден с европейски средства край река Дунав и е открит преди 12 години, но по различни причини бе затворен 5 години по-късно, когато се отказа изпълнителят на държавната концесия.

При евентуален рестарт на пункта ще бъдат решени два проблема – ще бъде прекъснат трафикът на тежки автомобили през Силистра и ще бъде улеснена работата на отдадения на концесия румънския ферибот, който е към Окръжен съвет Кълъраш. Бавното преминаване през сухоземния ГКПП при Силистра от една страна прави "опашка" в крайдунавския град и създава условия за недоволство от превозвача, тъй като клиентите чакат да преминат понякога между 7 и 12 часа.

Представителите на Силистра и Кълъраш се разбраха също да планират комплекс от мерки, които да предоставят на държавните институции – гранични власти, митнически служби, държавни агенции (за безопасност на храните, екология и др.). При положително решение на проблема те ще трябва да организират свои структури на ГКПП-то, за да влезе то в действие. Румънската страна се ангажира и с някои дейности от техническо естество, без провеждането на които пунктът не може да заработи, вкл. и да закупи нови и по-мощни превозващи съдове.

Участниците в срещата обмениха информация и идеи по темата за общи възможности за проекти в периода 2021-2027 г. както между държавните и общинските институции, така между неправителствения сектор и бизнеса.

Николета Минку – ръководител на бюрото за съвместен секретариат за ТГС, работещо близо до Силистра, разясни на присъстващите, че в ход е определянето на новите правила, чийто вариант предстои да бъде обсъден от заинтересованите страни. Междувременно ще бъдат обобщавани по места идеи за евентуални проекти по приоритети като икономика, иновации, зелен регион, свързаност, сближаване на хора (социално-икономическа интеграция).

Представители на различни населени места от окръг Кълъраш споделиха проблеми, по които смятат, че си заслужава да работят по проекти за решаване на местни проблеми. Община Кирнодж, побратим на община Тутракан, представи въпроса за необходимостта на ферибот (до 3,5 т) между българския град и Олтеница, за да не налага да се пътува през моста при Русе и с ферибота при Силистра. Проблем е, че в Тутракан има ГКПП, а на отсрещната страна липсва съответната инфраструктура.

Заместник-областният управител Илиян Великов взе отношение по темата в глобалния й размер, запознавайки аудиторията с намерение на Областна администрация Силистра да събере и обобщи информация за най-големите фирми в област Силистра във връзка с бъдещи проекти между български и румънски партньори. Целта е да се търсят преки пътища за взаимодействие между институциите и бизнеса от двете страни.

В допълнение по тази част от коментарите от румънска страна бе заявено, че има нужда и от участие на бизнес асоциациите – по предравителна информация в следващия програмен период изискването за съфинансиране за българи и румънци ще бъде по-голямо от настоящото, което ще наложи участието и на фирмите като партньори в проектите.

Facebook коментари