Петък, 23 Февруари 2024 г.

Няма "пропаднали" площи с пшеница и ечемик в Силистренско

Няма "пропаднали" площи с пшеница и ечемик в Силистренско, показва справка от Областната дирекция "Земеделие" в Силистра.
От отглежданите в района 489 100 декара с пшеница 64.4 на сто са в много добро състояние, 24.5 на сто са в добро, 5.1 на сто са в средно и в незадоволително състояние са 5.9 на сто. Наторяване с минерални торове е извършено на 52.3 на сто от площите.
В района се отглеждат и 38 800 декара ечемик. От тях 22.7 на сто са в много добро състояние,в добро - 41.2 на сто, в средно - 25.8 на сто и в незадоволително - 10.3 на сто. Наторяване е извършено на 59.3 на сто от площите. Не се наблюдават нападение от гризачи в пшеницата и ечемика. В Областната дирекция "Земеделие" са подадени две заявления за пропаднали площи с рапица за 3 179 декара от засушаване. Няма издадени констативни протоколи поради неблагоприятни климатични условия.

Facebook коментари