Неделя, 26 Януари 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 18 февруари 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – висше образование, подготовка на начални учители
1 работник в кухня – средно образование
1 рехабилитатор – висше образование по специалността
2 сервитьори – средно образование
2 администратори, хотел – средно образование, английски/немски език
1 пиколо – средно образование
2 бармани – средно образование
2 готвачи - средно образование
2 камериер/камериерка – основно образовние
3 шлосери монтьори – средно образование
1 специалист, застрахователна дейност – средно/висше образование
1 главен специалист – висше образование, счетоводство и контрол/финанси
1 обслужващ в магазин – средно образование
1 водач на мотокар – средно образование
1 лекар – висше медицинско образование
1 мияч на превозни средства – средно образование
1 ерготерапевт – висше образование, хуманитарни науки /ерготерапия/
4 машинни оператори, шиене – средно образование
1 счетоводител – висше образование по специалността
1 оператор, преса за картонени изделия - средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
5 продавачи, павильон – с изискване за добра комуникативност
1 консултант (промотьор), продажби - без изисквания за заемане
1 готвач - без изисквания за заемане
1 барман - без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 зидаро-мазач – средно образование

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 чистачи/хигиенисти - без изисквания за заемане
1 служител информация - средно образование
1 санитар – средно образование
1 работник, подови облицовки и настилки – средно образование
1 експерт, здравословни и безопасни условия на работа - висше образование, инженер по електробезопасност/БЗУТ

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" – Компонент 2:

1 пазач невъоръжена охрана – без изискване образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 мияч на превозни средства – основно образование
1 чистач/хигиенист – средно образование
4 лекари, спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
1 офис мениджър – средно образование, английски език
15 разфасовачи – основно/средно образование
15 пакетировачи – основно/средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

1 работник товаро-разтоварна дейност – основно образование
2 бармани – средно образование
2 работник поддръжка – основно образование

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 оперативни счетоводители – средно образование
4 пазачи, невъоръжена охрана – без изисквания за заемане
1 продавач консултант – без изисквания за заемане
1 опаковач – без изисквания
6 чистачи/хигиенисти – без изисквания за заемане
3 готвачи – без изисквания за заемане
2 бармани – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001 "Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник, поддръжка – основно образование
8 работници, зареждане на рафтове – основно образование
2 шофьори на лекотоварни автомобили – средно образование, правоспособност
5 общи работници – основно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 помощник-готвач – основно образование
2 сервитьори – основно образование
1 барман – средно образование
1 хигиенист – основно образование
1 работник озеленяване – основно образование
1 продавач на билети – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 оператор, производствена линия – средно образование, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
1 сервитьор – средно образование, говоримо румънски език
1 лекар – висше медицинско образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

1 продавач консултант – без изисквания за заемане
1 майстор, производство на хлебни изделия – без изиквания за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари