Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Пътеводител за децата на Силистра е издаден в навечерието на коледните празници

Детски пътеводител с послание от кмета на Силистренската община д-р Юлиян Найденов ще получат всички деца от първи до шести клас в навечерието на коледните празници, съобщиха от общината. Пътеводителят е отпечатан в издателство "Фабер" във Велико Търново по поръчка на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Силистра. На 150 страници са представени историята на града, забележителни личности, обекти на културно-историческото наследство. Пътеводителят ще бъде разпространен в учебните заведения в общината в тираж от 1950 екземпляра.

Facebook коментари