Сряда, 25 Ноември 2020 г.

ОИЦ в Силистра представи процедура "Социално включване в общността"

Областен информационен център /ОИЦ/ в Силистра представи отворената процедура "Социално включване в общността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съобщиха от Областна администрация. Основната цел на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Общият размер на процедурата е 5 млн.лв, като няма изискване за минимален размер на безвъзмездна помощ на проектните предложения. Максималният размер, за който може да се кандидатства за едно проектно предложение, е 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента.
Допустими кандидати са доставчици на социални услуги.

Facebook коментари