Събота, 20 Април 2024 г.

Община Силистра ще реализира проект за 3 милиона евро за велосипеди и велоалеи

Общинските съветници одобриха днес разходите необходими по реализацията на проект с екологична насоченост между Община Наводари и Община Силистра с проектно предложение ,,Silistra Eco friendly Viable Electrical Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, с проектен код ROBG – 432 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020. Община Наводари е Водещ партньор по проекта, а Община Силистра е Партньор.
Общата стойност на проекта възлиза на 7 896 728,29 евро, като БФП за Община Силистра е 062 136, 94 евро, срок за изпълнение на проекта е 30 месеца. В проекта се
предвиждат следните дейности:
1. Изграждане на система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт, включваща: изграждане на веломрежата от 7394м, изграждане на 7 бр. велостоянки закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 стандартни велосипеди, изграждане на соларен паркинг за електро автомобили
2. Ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа – част от ул.,,Н.Й. Вапцаров": от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики" до кръстовището на бул. ,,Велико Търново" с дължина 475m
3. Разработване на съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра
4. Разработване на съвместен туристически наръчник за трансграничната зона Наводари – Силистра
5. Информация и публичност
Община Силистра ще осигури временна наличност на средства, докато не бъдат възстановени от Програмата.

Facebook коментари