Неделя, 14 Април 2024 г.

Общинският съвет в Силистра проведе редовното си месечно заседание

Днес, 29 юни 2017 г., в редовното си заседание, общинските съветници разгледаха 34 точки в Дневния ред.
Бяха приети промени в Бюджета на Община Силистра за 2017г., измененията и допълненията по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, като промените касаят центровете за подкрепа за личностно развитие, ОДК и НАО "Г. Галилей", общежитие"Младост", ОП"Обреди".
Две от докладните записки касаят поставянето на монументално - декоративни елементи в Дунавския парк - отбелязващи годишнини - едното предложение е на "Лайънс клуб- Силистра", а другото е на ПП ГЕРБ.
Дадено бе положително становище по безвъзмездно право на ползване на имот на Църковното настоятелство при храм - параклис "Св. Емилиян Доростолски" - с. Йорданово. Ще бъдат отдадени под наем имоти – общинска собственост на СНЦ "Толерантност 2010", на ПП "Алтернатива за българското възраждане" и на ПП"Национален фронт за спасение на България".
По т. 2 в Дневния ред бяха изслушани редица мнения, касаещи Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация, общата численост и структурите на местните дейности и общинските предприятия. Всички мнения, предложения и взетите решения, можете да намерите на сайта на Общинския съвет - Силистра в протоколите от заседанието.

Facebook коментари