Вторник, 20 Октомври 2020 г.

Редовна сесия на общински съвет -Силистра се проведе днес

На редовно заседание на Общински съвет- Силистра, с председател д-р Мария Димитрова се проведе днес. В началото на сесията бе изслушана презентацията на Ния Атанасова- ученичка от 4 клас на ОУ"Отец Паисий". Тя представи 54-те основни права на децата по света според Конвенцията на ООН за правата на детето. Това бе една малка среща за големите права- както уточни Ния, която е първото дете посланик на Омбудсмана г-жа Мая Манолова. Изявите на десет- годишната посланичка продължават по график, за да презентира желанието на децата да променят света , в който живеем.
Преди съществената част по Дневния ред на заседанието Младежката банка - с говорител Ренета Йоргова, поискаха финансова подкрепа от общинските съветници в размер на 1300лв, за да реализират проектните си намерения-които са финансирани, но има отчетен недостиг. На сесията присъства и клуб"Дебати" от професионалната гимназия"Атанас Буров", с ръководител Иванка Липчева.
Общинските съветници днес, 27 април2017г., приеха Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Силистра. Приеха информация за дейността на народните читалища за 2016г. Определиха трима членове- общински съветници в комисията по възлагане на обществена поръчка за преасфалтиране на уличната мрежа в общината. Одобриха Доклада за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2016г. и утвърдиха Програмата за 2017г.
Взеха Решение да подпомогнат СНЦ"Дунавски клуб" със сумата от 4 хиляди лева за възстановяване на базата с обществена полза. И предоставиха за безвъзмездно ползване имот на СНЦ"Съюз на българските филателисти".
Приета бе и Общинската стратегия за развитие и подпомагане на деца и ученици, на мерки за закрила на детето и за подкрепа на деца с изявени дарби.

Facebook коментари