Неделя, 03 Юли 2022 г.

На извънредна сесия съветниците в Силистра ще разпределят 2 милиона за асфалтиране

Утре на 7 април, на извънредно заседание на Общински съвет-Силистра, местните депутати ще решават как да бъдат разпределени 2 милиона, получени с Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г. Средствата са целеви за преасфалтиране на уличната мрежа в населените места в община Силистра. Получените средства са включени в бюджета на община Силистра в т.ч. в поименния списък за капиталови разходи за 2016г. и в приетия с Решение на Общински съвет Силистра № 397 от 26.01.2017г.

Facebook коментари