Неделя, 03 Юли 2022 г.

Общински съвет - Силистра проведе редовното си заседание

На редовно заседание на Общински съвет - Силистра,днес, съветниците приеха Отчета за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2016г. Приет бе и списъкът на общинския жилищен фонд за настоящата година.
Приет бе Докладът на Балансовата комисия 2017г. за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала по приключването към 31.12.2016г., разпределяне на печалбата и освобождаване от оговорност за 2016г. на управителите и контрольорите на дружествата.
Общинските съветници приеха Отчета за 2016г. на Плана за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики за периода 2015-2020г.

Facebook коментари