Събота, 25 Март 2023 г.

70 години от подписването на Крайовската спогодба. Южна Добруджа отново става част от България

70 години от подписването на Крайовската спогодба - договор между България и Румъния /1940/ честваме днес. Договорът е подписан в румънския град Крайова от пълномощните министри на България и Румъния Св. Поменов и Ал. Крециану. Според договора Румъния връща на България Южна Добруджа (площ 7726 кв. км с население около 320 000 души), отнета й по Букурещкия мирен договор (1913) и по Ньойския договор (1919).

Между България и Румъния се възстановява границата от 1913 г. Спогодбата съдържа и клауза за задължителна размяна на населението - да бъдат репатрирани равен брой румънци от Южна Добруджа и българи от Северна Добруджа. За уреждането на всички въпроси от финансово и правно естество се създава смесена комисия от представители на двете държави със седалище в Гюргево.

Българският народ приема сключването на тази спогодба като акт на национално освобождение на Южна Добруджа, откъсната от българските предели след Междусъюзническата война (1913).

На 21 септември 1940 г. Българската армия навлиза в областта

Facebook коментари